Rudniański Park Krajobrazowy jest najmniejszym parkiem krajobrazowym w Małopolsce. Jednak na tak małym obszarze znajduje się wiele bardzo cennych miejsc i obiektów przyrodniczych, związanych zarówno z przyrodą ożywioną, jak i nieożywioną. Bez wątpienia warto wybrać się tu na krótką wycieczkę kulturowo‑przyrodniczą. Z jednej strony zabytki Poręby Żegoty i Alwerni, z drugiej przepiękne tereny dwóch rezerwatów: Doliny Potoku Rudno i Kajasówki. Każdy turysta znajdzie tu coś dla siebie.

Park położony jest pomiędzy Alwernią na północnym-zachodzie oraz Czernichowem na południowym-wschodzie. Zajmuje powierzchnię 5 813,90 ha i zlokalizowany jest na terenie trzech gmin: Alwerni, Czernichowa oraz Krzeszowic. Został powołany w 1981 roku. Na jego obszarze znajduje się kilka dużych kompleksów leśnych: Las Orlej, Czarny Las, Księży Las, Las Kosiarz, Soświca, a także mniejszych, położonych w okolicach Alwerni, Okleśnej oraz Kamienia. Obejmuje też duży fragment malowniczej doliny potoku Rudno, od którego pochodzi nazwa Parku.

Test

„Z terenem przyszłego Parku Rozrywki, graniczy Rezerwat przyrody „Dolina Potoku Rudno”
• Data utworzenia: 2001 r.
• Powierzchnia: 95,94 ha

To jeden z najmłodszych rezerwatów przyrody w województwie małopolskim o typie leśnym, położony w północno-wschodnim krańcu Parku. Chroni dolinę potoku Rudno ze zbiorowiskami łęgu olszowego i olsu. Osobliwością florystyczną są stanowiska skrzypu olbrzymiego. Na terenie rezerwatu znajduje się stary kamieniołom porfiru „Orlej”.

Wykorzystano zdjęcia pana Michała Hachlowskiego

(obraz można powiększyć)