Czy burmistrz Beata Nadzieja-Szpila straci stanowisko?

W środę rano, na tablicach informacyjnych w gminie, pojawiły się pierwsze obwieszczenia w sprawie referendum dotyczącego odwołania burmistrz Beaty Nadziei-Szpili.

Jednym z powodów niezadowolenia mieszkańców jest brak przejrzystości w działaniach związanych z planami budowy Parku Rozrywki w Brodłach.

1 lutego br., grupa 22 inicjatorów złożyła pismo ws. jego przeprowadzenia do Urzędu Miejskiego w Alwerni oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie. Następnego dnia rozpoczęła się zbiórka podpisów poparcia pod inicjatywą. Do przeprowadzenia referendum potrzebnych jest około 1100 podpisów, czy 10 proc. uprawnionych do głosowania w gminie Alwernia.

Po zebraniu wymaganej ilości podpisów, Komisarz przeprowadzi referendum, w którym mieszkańcy będą mogli oddać swój głos. Aby referendum zostało uznane za ważne, musi w nim oddać głos ok. 3200 mieszkańców.

Podpisy pod inicjatywą może składać każda osoba, posiadająca prawa wyborcze w gminie Alwernia. Dane osób podpisanych, będą znane tylko Komisarzowi Wyborczemu z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Krakowie. W celu złożenia podpisu, należy się skontaktować z jednym z 22 inicjatorów referendum.

Więcej o referendum można przeczytać tutaj.