Uchwała o przystąpieniu do zmiany MPZP
2020-09-19 Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni, o rozpoczęciu prac nad zmianą planu miejscowego w celu umożliwienia budowy Parku Rozrywki.
Wniosek PKL
2020-12-16 Wniosek z Polskich Kolei Linowych do Burmistrza gminy Alwernia, w którym PKL wymienia zmiany w planie miejscowym, jakie pozwoliłyby mu na budowę Parku Rozrywki. W szczególności budowle do 30 metrów, budynki do 16 metrów, amfiteatry, biura, gęściejsza zabudowa, mniej zieleni.
Informacja publiczna Wojewody Małopolskiego
2021-09-09 Odmowa uzgodnienia zmian w MPZP. Odmowa dotyczy innej części MPZP, niż Brodła-Prześnice, jednak ma wpływ również na Park Rozrywki. W piśmie, Wojewoda odmawia pozytywnego uzgodnienia zmian, dopóki Burmistrz gminy Alwernia nie naniesie na MPZP przebiegu drogi w wersji przez Regulice. Brak zgody Burmistrz na taki przebieg, oznacza automatycznie sytuację patową, w której wszelkie zmiany w MPZP będą zablokowane do momentu rozwiązania sporu.
Studium Uwarunkowań – tekst zmiany
Studium Uwarunkowań – rysunek jednolity
Studium Uwarunkowań – całość (archiwum ZIP 75MB)
2021-09-19 Fragmenty projektu zmiany Studium Uwarunkowań – wersja robocza. Zawiera zmiany planu miejscowego pod kątem Parku Rozrywki. W najbliższym czasie zostanie poddany Radzie Miejskiej pod głosowanie.
Informacja publiczna nr 67
2021-09-29 Odpowiedź burmistrz na pytania dotyczące Parku Rozrywki. Pytaliśmy m.in. o to, na jakim etapie są prace nad zmianami w MPZP i kto był ich inicjatorem.