Park rozrywki – zablokowany przez RDOŚ i ZWM!

Wiele osób pyta mnie, co dzieje się z parkiem. Otóż już odpowiadam, a wieści są bardzo dobre!

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ), oraz Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) nie zgodziły się na zmiany w planach miejscowych. Uzasadnienia do obu decyzji są tak miażdzące do przedstawionego Projektu Studium, że w zasadzie wykluczają zbudowanie Parku Rozrywki o takim rozmiarze i charakterze, jaki był pierwotnie planowany.

Jak to działa?
Aby Park Rozrywki mógł powstać, gmina musi zmienić plany miejscowe: najpierw Studium Zagospodarowania, następnie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Zanim Radni Miejscy uchwalą zmianę, projekt musi zostać przesłany do wielu jednostek w celu tzw. „uzgodnienia”: RDOŚ, Straży Pożarnej, Zarządu Województwa, Sanepidu, Głównego Geologa Kraju, wojska, ABW, urzędu Górniczego i tak dalej… Każdy z nich może wyrazić swój sprzeciw w formie „odmowy uzgodnienia”. oznacza to, że projektu nie można dalej procesować, lecz należy nanieść wymagane zmiany.

W przypadku sprzeciwu RDOŚ i ZWM, wymagane przez nich poprawki do projektu są tak duże, że w zasadzie po ich naniesieniu, z projektu nie zostałoby… nic.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w okresie od sierpnia 2020 do grudnia 2021 wysłała do gminy cztery pisma: dwa wnioski (pismo 1, pismo 2), negatywną opinię, oraz ostateczne postanowienie o odmowie uzgodnienia. W każdym z nich stanowczo wskazywał na poważną niezgodność projektu z uchwałami ochrony Parku Krajobrazowego.

Fragment uzasadnienia RDOŚ.
Kliknij obrazek, aby przeczytać cały dokument

Zarząd Województwa Małopolskiego odmówił uzgodnienia w piśmie, w którym wskazał m.in. sprzeczność z celami Parku Krajobrazowego, zaburzenie drożności korytarza ekologicznego, zanieczyszczenie hałasem, światłem, niewystarczająca sieć kanalizacyjną i wodociągową, brak odpowiednich dróg, naruszenie maksymalnej wysokości zabudowy (12 m), naruszenie zakazu niszczenia zadrzewień śródpolnych…

Fragment uzasadnienia ZWM
Kliknij obrazek, aby przeczytać cały dokument

To nie stało się samo
Decyzje są efektem pracy wielu osób. Zarówno zrzeszonych w Stowarzyszeniu Wokół Nas, jak i spoza niego. Pomagali nam ekolodzy, członkowie PAN i zwykli mieszkańcy. Spotykaliśmy się z urzędnikami, pracownikami Zespołu Parków Krajobrazowych, leśnikami. Wysyłaliśmy pisma do urzędów z argumentami, przeciwko Parkowi Rozrywki, licząc na sprzeciw w procesie uzgodnień (w pismach RDOŚ i ZWM widzimy wiele naszych argumentów). Rozmawiamy z mediami. Pilnujemy i śledzimy decyzje Rady Miejskiej Alwerni, rozmawiamy z Radnymi i proponujemy uchwały. Zatrudniliśmy profesjonalną kancelarię prawną – specjalistów od prawa inwestycyjnego, która wskazuje nam kierunki działań. Wydaliśmy wiele tysięcy złotych ze składek i wpłat na opinie prawne, reklamy, banery, stronę WWW.

I działamy dalej przeciw planom Parku Rozrywki!