Przychodzi prezes PKL do gminy…

Początki kontaktów PKL-u z gminą sięgają 2018 roku. Spotkania te najlepiej oddają słowa radnego Henryka Kędziory na sesji w dniu 28-10-2021 (godz. 13:13) :

Ja jestem po rozmowach z tym prezesem. Oni mają na Krupówkach… mają jak myśmy się poznali lat temu cztery czy pięć. On mnie tam zaprosił to on całą wizję mi przedstawił wtedy jak myśmy… w czasie się zmienia, nie? Oni są zdaje się na etapie w tej chwili – ja nie mam w tej chwili kontaktu na co dzień, ale oni chyba są na etapie zlecenia projektu. Wiem, że projekt jest gigantyczny, że aż sięga 90 milionów. Samo mają to projektować Holendrzy. Nawet nie u nas. Projektują może. Ja nie mam na co dzień informacji. Ja nie będę tego nadzorował, nie? Ale po prostu, że ta informacja nie przenika do nas w takich szczegółach, bo… Mieszkańcy są tacy chłonni: a co tam będzie, a komu to zaszkodzi i tak dalej… Proszę Państwa no nie da się […] tak funkcjonować. Żeby tak po czynniki rozkładać takie przedsięwzięcia. […].”

Spotkanie to odbyło się w połowie 2018 roku. Tak opisał je Przełom z tamtego okresu:

„Przełom” z 2018 roku (kliknij w obrazek, aby zobaczyć całość)

W sierpniu 2018 r. Rada Miejska podjęła uchwałę, w której odniosła się pozytywnie do pomysłu Parku Rozrywki, po czym PKL zapłacił 20 tys. zł. za przygotowanie zmian w planach miejscowych. Zapłata odbyła się w formie darowizny na rzecz gminy, ponieważ formalnie żadna prywatna firma nie może finansować zadań należących do gminy.

Fragment informacji z Urzędu Gminy nt. spotkań z PKL. (kliknij w obrazek, aby zobaczyć całość)

Po tych rozmowach, w dniu 9-10-2018 zostaje sfinalizowany zakup PKL przez Polski Fundusz Rozwoju. Jest wysoce prawdopodobne, że rozmowy prowadzone 3 miesiące wcześniej w sprawie parku miały kluczowy wpływ na tę transakcję: PFR zapewne potrzebował pomysłu na kosztowną inwestycję pokroju Izery czy CPK i tutaj, w Alwerni upatrywał takiej szansy. Dziś PFR jest określany, jako należący do tzw. „grupy Morawieckiego” . To wszystko razem tłumaczy, dlaczego premier RP jest tak bardzo zaangażowany w sprawy gminy. Np. przeznacza „swoje fundusze” na zakup wozu strażackiego dla Brodeł (kolejnego w tej kadencji). Poniżej fragment przemówienia burmistrz Beaty Nadziei-Szpili podczas uroczystego przekazania wozu „Nadzieja”:

Przede wszystkim ten samochód mamy dzięki premierowi panu Mateuszowi Morawieckiemu.(…) Samochód kosztuje prawie 900 tys. zł. Prawie 90% tej kwoty mamy z województwa małopolskiego i od Pana Premiera. ”

Do tej chwili, rozmowy z PKL były prowadzone przez zamkniętą grupę radnych (prawdopodobnie dwóch), oraz burmistrzów (w październiku 2018 w wyniku wyborów zmienił się burmistrz i rada).

W dniu 21-07-2020r. , PKL zaprezentował koncepcję parku dla części radnych na posiedzeniu Komisji Stałych:

Fragment protokołu posiedzenia Komisji Stałych, z dnia 21-07-2020

Dwa dni po tym spotkaniu (23-07-2020) została podjęta uchwała o przystąpieniu do zmiany studium, po czym 5 dni później (28-07-2020), burmistrz podpisała umowę z firmą LOCUS na przygotowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Od grudnia 2020r. projekt Studium jest już gotowy. Można go w całości zobaczyć u nas, w dziale Dokumenty.

9 listopada, Rada Miejska podejmuje próbę spotkania z PKL-em, aby ten przedstawił swoją wizję parku wszystkim radnym. Spotkanie to nie dochodzi do skutku z winy PKL-u. Szczegóły opisaliśmy tutaj.

Epilog

16 grudnia 2023 godz. 13:07:35. Sesja Rady Miejskiej.

[Przewodniczący Tomasz Tomaszewski]:
– Ja mam pytanie Pani Burmistrz, bo… Podobno było jakieś spotkanie burmistrz z PKL-em. A nie ma tego tutaj… Z przedstawicielem PKL-u…
?

[Burmistrz Beata Nadzieja-Szpila]:
– Y… Panowie tutaj przyjechali nawet nie zapowiadając się. I rozmawialiśmy z panem mecenasem. Chcieli się zorientować co się u nas dzieje, bo w końcu tak… do nich dotarły te informacje. Może to z opóźnieniem, bo nikt im nie wysyłał żadnych screenów, ani innych rzeczy. Dotarły do nich informacje, to co się… że jakieś zamieszanie jest wokół ich inwestycji. No i chcieli się zorientować co to z… co to jest.

[P]:
– A czy coś więcej nam powiedzieli? Kiedy przyjdą z jakimś pomysłem, koncepcją?

[B]:
– No z tego, co wiem, to pan przewodniczący się ma z nimi spotkać…

[P]:
– Tak. ale próbuję, natomiast… No… Idzie to opornie bardzo… Z ich strony.

[B]:
– No to… Panie przewodniczący. Ja nie jestem zarząd PKL.

[P]:
– Dlatego liczyłem, że na tym spotkaniu coś pani więcej powiedzieli…