Zmiany w Studium

Oto aktualne plany zmian w planie miejscowym pod kątem parku rozrywki. Jest to roboczy projekt Studium Uwarunkowań, przygotowywany przez burmistrz. Otrzymaliśmy go 4-go października 2021 z gminy.

Projekt pozwala na zabetonowanie 50% terenu i nakazuje utrzymanie roślinności jedynie na 40% jego powierzchni. Reszta (60%) może być betonem lub żwirem. Studium pozwala na 6-piętrowe budynki i 25-metrowe konstrukcje (to 8 pięter – rollercostery?), hotele, gastronomia, biura. PKL wnioskował również o możliwość postawienia amfiteatrów, więc możliwe, że one też znajdą się w gotowym Studium.

Informacyjnie: aby można było wybudować w Brodłach park rozrywki, Rada Miejska musi na to zezwolić w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Ten natomiast musi być zgodny ze Studium Uwarunkowań. Najpierw więc, burmistrz procesuje i przedstawia pod głosowanie Rady odpowiednie zmiany w Studium. Następnie przygotowywany jest projekt MPZP, który musi być zgodny ze Studium.